Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Authors: Lương Xuân Quý (2016)

  • Bài viết cho thấy tiến trình hội nhập quốc tế đang là cơ hội cho sản phẩm ngành dệt may Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Việt Nam cần phải định hướng đúng đắn để phát triển ngành dệt may.