Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Ngân hàng thế giới (2014-12)

 • Báo cáo đề cập đến việc: Đánh giá khu vực tài chính Việt Nam; Cấu trúc của hệ thống tài chính; Cấu trúc và kết quả hoạt động cả khu vực ngân hàng; Phát triển thị trường vốn; Tiếp cận tài chính; Những diễn biến trong hoạt động tài trợ nhà ở, cơ sở hạ tầng tài chính; Báo cáo tín dụng; Quyền chủ nợ và cơ chế phá sản các hệ thống thanh quyết toán; Khuôn khổ thanh tra giám sát và ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2019-12)

 • Báo cáo trình bày tổng quan toàn diện các vấn đề kết nối ở Việt Nam bằng việc sử dụng một bộ công cụ và phương pháp phân tích mới để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cùng các bên liên quan quan trọng khác về các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư; hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, kết nối không gian và khả năng phục hồi.&#x...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-05)

 • Thông qua thống kê sự suy giảm của các hoạt động dịch vụ, chế tạo và chế biến, báo cáo chỉ ra những ảnh hưởng nặng nề về kinh tế mà Việt Nam đang đối mặt sau khi thực hiện những biện pháp phòng chống dịch Covid-19 quyết liệt. Sau khi nới lỏng các biện pháp cách ly xã hội, nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc trở lại do các tác động của đại dịch Covid-19 yếu đi.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-07)

 • Báo cáo đánh giá về các xu hướng kinh tế gần đây của Việt Nam dựa trên một số ấn phẩm phân tích được công bố của Ngân hàng Thế giới, bao gồm Viễn cảnh kinh tế toàn cầu (GEP), trong đó trình bày quan điểm mới nhất về tình hình kinh tế thế giới nhằm nhìn lại diễn biến của khủng hoảng COVID-19 và tác động của nó đến nền kinh tế trong thời gian qua.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2020-05)

 • Báo cáo gồm 01 báo cáo chính và 05 báo cáo chuyên đề mô tả bối cảnh toàn cầu và trong nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ hơn 150 quốc gia bao gồm cả những nước đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình chuyển đổi từ tình trạng thu nhập trung bình thấp đến trung bình hoặc thậm chí trung bình cao. Tập trung vào các nguyên tắc chung và đưa ra một loạt các khuyến nghị chính sách để&#x...

 • Bài trích


 • Ngân hàng thế giới (2020-12)

 • Báo cáo gồm 2 phần chính: Phần 1: Những diễn biến kinh tế gần đây và triển vọng. Phần này điểm lại những kết quả kinh tế gần đây của Việt Nam và bàn về triển vọng trong ngắn hạn cũng như dài hạn của nền kinh tế. Phần 2: Covid-19 để lại những bài học nào có thể áp dụng cho thách thức về biến đổi khí hậu và môi trường của Việt Nam. Phần 2 của báo cáo gồm: Thành công về&#x...

 • previous
 • 1
 • next