Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Luận văn


 • Nguyễn Thị Thu Trang (2012)

 • Luận văn tìm hiểu khả năng đạt được các mục tiêu bảo vệ, phát triển rừng của chính sách giao đất, giao rừng cho cộng đồng Tây Nguyên, từ đó đề xuất vận dụng thực hiện phân quyền đồi với rừng phù hợp điều kiện đặc thù vùng Tây Nguyên.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nguyễn Thị Thu Trang (2011)

 • Cho đến nay, EU đã ký kết và thực hiện nhiều FTA với các đối tác thương mại có điều kiện và trình độ phát triển gần giống với Việt Nam. Bài học từ những người lội nước đi trước, cả thành công và thất bại trong các FTA này, đều là quý giá với người dò dẫm đi sau như Việt Nam…

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Thu Trang (2014-10)

 • Bài viết phân tích sự khác biết giữa FTAs đã ký và FTAs đang đàm phán, chỉ ra đặc trưng các FTAs đang đàm phán; đánh giá tác động của các FTAs và đưa ra những lưu ý cho Việt Nam.

 • previous
 • 1
 • next