Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2015-04-16)

 • Giống như các báo cáo trước, báo cáo PCI năm 2014 tập hợp tiếng nói của 9.859 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động trên khắp 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Báo cáo năm nay cũng phản ánh ý kiến của 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với mong muốn đưa cuộc cạnh tranh về chất lượng điều hành cấp tỉnh lên bối cảnh rộng lớn hơn, Việt Nam phải là một điểm đến hấp d...

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2014-03-20)

 • Báo cáo PCI 2013 là báo cáo đầu tiên trong rất nhiều kỳ báo cáo PCI do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trực tiếp quản lý và thực hiện, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2013 cung cấp thông tin và khuyến nghị hữu ích để các nhà hoạch định chính sách cũng như lãnh đạo các tỉnh, thành phố cân nh...

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2012-02-23)

 • Báo cáo là ấn phẩm thường niên nhằm đo lường, theo dõi và đánh giá tình hình điều hành kinh tế và cải cách hành chính của chính quyền địa phương ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam năm 2012.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2018-03-22)

 • Báo cáo PCI 2017 cho thấy những thông tin khởi sắc, điểm số PCI bình quân cao nhất kể từ khi bắt đầu thực hiện đến nay, gần như tất cả các tỉnh đều tăng điểm số của chính mình, phản ánh rõ ràng môi trường kinh doanh cấp địa phương của Việt Nam đã có những cải thiện rất ấn tượng theo thời gian.

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2017-03-14)

 • Báo cáo PCI 2016 cho thấy nhiều tín hiệu khởi sắc về môi trường kinh doanh. Gần một nửa số doanh nghiệp trong nước có dự định mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong hai năm tới. Tương tự, hơn một nửa số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có ý định tăng quy mô hoạt động, mức cao nhất kể từ năm 2010. Đây là những điểm sáng đáng khích lệ trong bối cảnh thế giới năm vừa q...

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2016-03-31)

 • Báo cáo Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2015 tiếp nối những tiêu chuẩn cao đã được xác lập bởi các báo cáo PCI trước đây. Ngoài bảng xếp hạng PCI truyền thống, báo cáo năm nay hi vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam. Hướng tới chương trình chính sách cho năm 2016, nhóm nghiên cứu xác định bốn ưu tiên cho các nhà cải cách Việt Nam, qua việ...

 • Báo cáo


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2006-01-13)

 • Báo cáo mô tả giải thích về chỉ số PCI, tóm tắt quá trình nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và kết quả nghiên cứu; Phân tích ý nghĩa của PCI đối với sự thịnh vượng của tỉnh, đưa ra một số thông tin ban đầu về việc chỉ số PCI đang có ảnh hưởng như thế nào đối với điều hành kinh tế tỉnh.

 • Cẩm nang


 • Nhóm nghiên cứu PCI (2018-06)

 • Chỉ số PCI chính là “tập hợp tiếng nói” của cộng đồng doanh nghiệp dân doanh về môi trường kinh doanh tại các tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Sổ tay hướng dẫn Sử dụng kết quả điều tra Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được ra đời với mục tiêu cung cấp những thông tin hữu ích về việc khai thác có hiệu quả kết quả điều tra PCI, từ đó, lãnh đạo các tỉnh, thành phố để...