Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


  • Authors: Phạm Vũ Ngọc Quang (2014)

  • Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Hợp đồng vay tài sản được Bộ luật dân sự năm 2005 quy định từ Điều 471 đến 479. Để đảm bảo củng cố trật tự, kỷ cương trong hoạt động cho vay, nhất là của các tổ chức tín dụng, tranh chấp hợp đồng tín dụng về lãi suất cần quy định hành vi cho vay vượt trần lãi suất là hành vi vi phạm hành chính và có chế tài xử lý.

  • Tạp chí


  • Authors: Trần Hữu Tráng (2004)

  • Phòng chống tội phạm luôn là nhiệm vụ trọng tâm của nước ta trong bất kì giai đoạn nào của tiến trình lịch sử. Trong giai đoạn hiện nay, phòng chống tội phạm cần đặc biệt chú trọng bởi dưới tác động của kinh tế thị trường, diễn biến của tình hình tội phạm nước ta thời gian gần đây là vô cùng phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Bài viết đưa ra các biện pháp phòng chống tội phạm trong nền kinh tế thị trường.

  • Tạp chí


  • Authors: Nguyễn Như Chính (2012)

  • Mở cửa thị trường dịch vụ phân phối là yêu cầu tất yếu trong quá trình hội nhập. Bên cạnh những tác động tích cực, có cả các tác động tiêu cực mà doanh nghiệp trong nước không thể nhờ cậy vào sự bảo hộ của Nhà nước. Nhà nước chỉ đóng vai trò hoàn thiện pháp luật, quy hoạch về hệ thống phân phối, thủ tục hành chính. Do đó, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp trong nước phải tự phát huy những lợi thế của mình về nguồn hàng, chi phí.  • Authors: Dương Đức Chính (2014)

  • Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008 đã bộc lộ một số điểm bất hợp lý, chưa thực sự động viên khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước cũng như nước ngoài đầu tư và phát triển sản xuất. Chính vì vậy, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.