Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Pham Văn Quốc, Nguyễn Thành Công (2016)

 • Cùng cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 5 năm (2011-2015) diện mạo vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2015, có 91/133 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, với kết quả này tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương có số xã hoàn thành chương trình NTM nhiều nhất cả nước.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Thị Bích An (2016)

 • Với 62 làng nghề, thu hút hơn 76.000 lao động, đóng góp gần 8% GDP toàn Tỉnh, việc tìm giải pháp phát triển bền vững các làng nghề là một trong những hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh.

 • Bài trích


 • Authors: Lê Thu Thủy (2015)

 • Ngành nông nghiệp Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, đóng vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm cho kinh tế - xã hội ổn định phát triển. Tuy nhiên, hiện nay đã xuất hiện nhiều bất ổn đang kìm hãm sự phát triển sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, mới đây Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc đàm phán dự báo mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức cho Ngành. Đứng trước xu thế này, đòi hỏi ngành nông nghiệp cần có những giải pháp để tham gia hiệu quả vào thị trường nông sản thế giới.

 • 2015


 • Authors: Kiều Xuân Hùng (2015)

 • Khái quát sự phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh với những nội dung: Hoàn thiện cơ chế chính sách, thể chế và quản lý và điều hành; triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đến năm 2020 và tầm nhìn 2030; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả ; hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối giữa các địa phương trong vùng và các địa phương khác; ....

 • Bài trích


 • Authors: Trần Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Hoa (2016)

 • Bài viết cho thấy về vấn đề đáng báo động và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường ở Việt Nam hiện nay, từ đó có giải pháp để ngăn chặn, khắc phục và xử lý có hiệu quả những hành vi gây ô nhiễm môi trường.

 • Bài trích


 • Authors: Đỗ Bích Ngọc (2016)

 • Trong những năm qua, ngành nông, lâm, thủy sản TP. Hà Nội đã có sự chuyển biến đáng kể, bước đầu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Tuy nhiên, sản xuất tăng trưởng chưa cao, thị trường tiêu thụ hạn chế, chất lượng nông sản thấp... Do vậy, việc phát triển nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao sẽ là hướng đi đúng đắn để ngành nông, lâm, thủy sản Hà Nội phát triển bền vững.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Văn Kỷ (2016)

 • Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong qúa trình thực hiên mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Hải Dương, từ đó để xuất giải pháp để từng bước nâng cao chất lượng và thúc đẩy quá trình phát triển bền vững của tỉnh

 • Bài trích


 •  (2016)

 • Bài viết là trao đổi giữa phóng viên Tạp chí Kinh tế và Dự báo đối với ông Đỗ Xuân Diệu về vấn đề khu kinh tế mở Chu Lại về cơ hội, thách thách thức, cùng những giải pháp tháo gỡ khó khăn để thu hút đầu tư, phát triển bền vững của khu kinh tế mở Chu Lai.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: GS.TS. Lê Văn Khoa

 • Bài viết nêu lên vai trò của các làng nghề trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng miền, cả nước; Lịch sử phát triển làng nghề tại Việt Nam; Đặc điểm của sản xuất làng nghề; Đánh giá hệ thống pháp luật hiện nay về công tác quy hoạch, phát triển kinh tế làng nghề trong đó có vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường làng nghề; Đánh giá công tác quy hoạch phát triển làng nghề/cụm làng nghề đồng thời kiến nghị các giải pháp quy hoạch làng nghề/cụm làng nghề đảm bảo phát triển bền vững.