Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2015


 • Kiều Xuân Hùng (2015)

 • Khái quát sự phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ, thống nhất các nhiệm vụ về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh với những nội dung: Hoàn thiện cơ chế chính sách, thể chế và quản lý và điều hành; triển khai...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • GS.TS. Lê Văn Khoa (-)

 • Bài viết nêu lên vai trò của các làng nghề trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vùng miền, cả nước; Lịch sử phát triển làng nghề tại Việt Nam; Đặc điểm của sản xuất làng nghề; Đánh giá hệ thống pháp luật hiện nay về công tác quy hoạch, phát triển kinh tế làng nghề trong đó có vấn đề quản lý và bảo vệ môi trường làng nghề; Đánh giá công tác quy hoạch phát triển làng nghề/...

 • Bài trích


 • Pham Văn Quốc, Nguyễn Thành Công (2016)

 • Cùng cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới (NTM), sau 5 năm (2011-2015) diện mạo vùng nông thôn tỉnh Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến cuối năm 2015, có 91/133 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, với kết quả này tỉnh Đồng Nai là một trong những địa phương có số xã hoàn thành chương trình NTM nhiều nhất cả nước.

 • Bài trích


 • Lê Thị Bích An (2016)

 • Với 62 làng nghề, thu hút hơn 76.000 lao động, đóng góp gần 8% GDP toàn Tỉnh, việc tìm giải pháp phát triển bền vững các làng nghề là một trong những hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa nông thôn tại tỉnh Bắc Ninh.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngọc Anh (2017)

 • Luận án nghiên cứu những vấn đề mang tính lý luận về phát triển bền vững của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trong sự phát triển chung và cạnh tranh với các loại hình tổ chức tín dụng khác và trong mối quan hệ tương tác với hệ thống ngân hàng và nền kinh tế; phân tích, đánh giá quá trình hình thành và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân gắn liền với việc đánh giá tính bền...

 • Luận án


 • Phí Thị Kim Thư (2017)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là đề xuất được các giải pháp, tập trung vào các giải pháp tài chính phù hợp, có căn cứ khoa học và tính khả thi để góp phần thực hiện phát triển bền vững Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo định hướng chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.