Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Báo cáo


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017-06)

 • Báo cáo gồm hai phần lớn: Phần I: Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện – Nhận diện và Kiến nghị; Phần II: Điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ - Nhận diện và kiến nghị.

 • Báo cáo


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2016-07)

 • Báo cáo thực hiện nhằm điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam trong mỗi 6 tháng, từ đó, đưa ra những đánh giá về xu hướng của dòng chảy chính sách kinh tế trong từng giai đoạn. Những quy định pháp luật có tác động lớn, cả tích cực và tiêu cực, sẽ được phân tích, đánh giá và rút ra kinh nghiệm cho công tác xây dựng phá...

 • Báo cáo


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2018-12)

 • Báo cáo sẽ điểm lại những quy định pháp luật có ảnh hưởng lớn đến cộng đồng kinh doanh tại Việt Nam trong từng giai đoạn. Các quy định này được tập hợp từ ý kiến đóng góp của các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nhân, luật sư, các chuyên gia kinh tế. Không chỉ dừng lại ở việc thống kê, nhóm tác giả phân tích, bình luận và đánh giá để rút kinh nghiệm cho công tác xây dựng&#...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2019-01-15)

 • Bài trình bày báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2018 của Hội thảo Điểm lại Pháp luật kinh doanh năm 2018 ngày 15/01/2019.

 • previous
 • 1
 • next