Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2012-01)

 • Bài viết này so sánh sự phụ thuộc lẫn nhau về thương mại của các tập hợp các quốc gia Châu Á khác nhau bằng cách sử dụng các chỉ số khác nhau. Đối với hội nhập theo luật định (ký kết các hiệp định thương mại tự do [FTA]), số lượng FTA đã ký kết ở châu Á đang gia tăng nhưng mối quan hệ giữa phụ thuộc lẫn nhau giữa thương mại và việc ký FTA chưa được nghiên cứu đầy đủ. &#x...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2011-11)

 • Những lợi ích từ các loại hỗ trợ kỹ thuật và năng lực xây dựng nào mà các nước đang phát triển có được hưởng nếu họ ký một hiệp định thương mại tự do (FTA) với các nước phát triển? Đây là câu hỏi thường gặp giữa các quan chức nước đang phát triển tham gia vào việc hoạch định chính sách FTA. Trong khi chúng ta có khuynh hướng nhấn mạnh rằng FTA sẽ dẫn đến một tình huống có lợi ...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2010-02)

 • Mặc dù có một quan điểm chung rằng chủ nghĩa khu vực châu Á thiếu các thể chế, song trên thực tế châu Á có đầy đủ các thể chế và khuôn khổ khu vực dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự trỗi dậy và sụp đổ của các thể chế khu vực ở châu Á là một quá trình cực kỳ năng động. Sử dụng cách tiếp cận lý thuyết trò chơi, bài viết đưa ra giả thuyết rằng bản chất năng động của ch...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2010-02)

 • Mặc dù có một quan điểm chung rằng chủ nghĩa khu vực châu Á thiếu các thể chế, song trên thực tế châu Á có đầy đủ các thể chế và khuôn khổ khu vực dưới nhiều hình thức khác nhau. Sự trỗi dậy và sụp đổ của các thể chế khu vực ở châu Á là một quá trình cực kỳ năng động. Sử dụng cách tiếp cận lý thuyết trò chơi, bài viết đưa ra giả thuyết rằng bản chất năng động của ch...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2014-05)

 • Đây là nỗ lực nghiên cứu đầu tiên để tìm các Hiệp định Thương mại Khu vực (RTA) chưa được thông báo cho Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Thu thập thông tin về các thỏa thuận thương mại không được thông báo là chìa khóa để hiểu được hệ thống các hiệp định thương mại, trong khi các thông tin về tất cả các RTA được thông báo cho WTO được đưa vào Cơ sở dữ liệu RTA của WTO.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka
 (2014-12)

 • Đặc điểm riêng biệt của Quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) là loại trừ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và của Cộng tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) là loại trừ của Hoa Kỳ. Bài viết này phân tích TPP và RCEP từ hai góc độ: (i) kiểm soát thành viên và (ii) kiểm soát chương trình nghị sự.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2014-09)

 • Bài viết này đánh giá mức độ tham vọng của Hiệp định WTO về Tạo thuận lợi Thương mại (ATF) từ hai góc độ. Đầu tiên, kiểm tra việc sử dụng ngôn ngữ mềm trong mỗi điều khoản. Thứ hai, thỏa thuận cuối cùng được đối chiếu với dự thảo văn bản được chuẩn bị trước hội nghị Bali. Cuối cùng, bài báo cáo xem xét các tác động pháp lý, kinh tế, xây dựng năng lực và cải cách có khả năng c...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2013-03)

 • Bài viết này xem xét mức độ hội nhập thương mại dịch vụ ở châu Á so với châu Âu và Bắc Mỹ. Và chỉ ra rằng, -xu hướng khu vực về thương mại dịch vụ của châu Á (liên quan đến hàng hóa) là nổi bật vì hai lý do chính: (i) tỷ lệ tương đối cao của ngôn ngữ được chia sẻ (tiếng Trung), điều cần thiết cho thương mại dịch vụ; và (ii) bản chất quần đảo của khu vực, ngăn cản bu...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Shintaro Hamanaka (2013-05)

 • Đã có nhiều sự nhầm lẫn, thay vì tranh luận, về việc sử dụng các hiệp định thương mại tự do (FTA). Thật không may, phần lớn sự nhầm lẫn là do sự thiếu đồng thuận về ý nghĩa của các thuật ngữ chính như “utilization rate”hay “usage rate” của FTA, và thiếu kiến thức về xu hướng lên hoặc xuống từ các nguồn thông tin khác nhau liên quan đến việc sử dụng FTA. Bài viết này xem xét các n...