Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-11-17)

 • Bài viết phân tích thị trường trái phiếu là kênh huy động vốn hiệu quả cho ngân sách trung ương, vừa đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ tài chính, ngân sách trong điều kiện dịch bệnh, vừa góp phần tái cơ cấu danh mục nợ trái phiếu Chính phủ (TPCP) theo hướng kéo dài kỳ hạn, giảm lãi suất phát hành… Từ đó, kiến nghị 5 giải pháp phát triển thị trường trái phiếu tro...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-18)

 • Tầm quan trọng của phát triển bền vững được thể hiện qua việc cam kết của Việt Nam tại COP26 (Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc năm 2021) với mục tiêu “chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh hóa các ngành kinh tế, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, phát huy lợi thế cạnh tranh và giảm thiểu tác động tiêu cực đ...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-01-06)

 • Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% so với năm trước, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Bài viết phân tích những thành công đã đạt được và dự báo những khó khăn cần phải đối mặt trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-03)

 • Bài viết phân tích những nỗ lực bền bỉ trong cải cách môi trường kinh doanh từ Nghị quyết 19 đến Nghị quyết 02; nhưng đã có sự đứt gãy nhất định của quá trình và xu thế cải cách. Từ đó, đề xuất cần dành nguồn lực và quan tâm thích đáng để hóa giải phần nào sự kháng cự lại xu thế cải cách.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-02-28)

 • Bài viết nhận định nền kinh tế Việt Nam tháng 2 và hai tháng đầu năm 2022 đã có những tín hiệu tích cực đến từ sản xuất công nghiệp và số doanh nghiệp gia nhập, quay trở lại thị trường. Bài viết phân tích các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; hoạt động đầu tư khá khởi sắc; thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm 2022 tăng 10,8%; thương mại, giá ...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2020-11-10)

 • Bài viết phân tích để tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng cho hộ kinh doanh, việc sớm hoàn thiện khung pháp lý về hộ kinh doanh là cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường, bên cạnh hệ thống các doanh nghiệp thành lập theo Luật Doanh nghiệp, thì loại hình hộ kinh doanh là một mô hình pháp lý phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-01-30)

 • Hệ thống quy hoạch quốc gia sẽ cơ bản được trình thẩm định, phê duyệt và ban hành trong năm 2022, bao gồm 3 quy hoạch quốc gia, 39 quy hoạch ngành quốc gia, 6 quy hoạch vùng, 63 quy hoạch tỉnh và các quy hoạch đô thị, nông thôn. Đây là cơ hội lớn, đồng thời cũng là thách thức rất lớn, để xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển, sắp xếp, phân bổ không gian phát triển đất nước và...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-04-20)

 • Bài viết phân tích làn sóng đầu tư bất động sản kết hợp giáo dục và ngược lại đang trở thành xu thế hướng tới mô hình đầu tư bền vững. Đây là chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư lớn song cơ hội thành công chắc chắn sẽ thuộc về các doanh nghiệp có sản phẩm lõi đã chứng minh được hiệu quả trên thực tế.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-15)

 • Hậu quả kinh tế của cuộc xung đột tại Ukraine sẽ không chỉ giới hạn ở các quốc gia liên đới trực tiếp. Các lệnh trừng phạt kinh tế sâu rộng mà Mỹ và châu Âu áp đặt với Nga khả năng sẽ gây ra một số tác động xấu đến các nền kinh tế ASEAN. Bài viết phân tích một số manh mối về quy mô và tính chất của các tác động này.