Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2018)

 • Bài viết đánh giá về Kết quả tổng điều tra kinh tế 2017, phác họa đầy đủ sự biến động, phân bố các cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp, số lượng lao động, cơ cấu ngành, vùng của nền kinh tế, kết quả đóng góp của từng ngành kinh tế cho sự phát triển của cả nước, từng địa phương qua 5 năm, làm cơ sở cho các ngành, các cấp rà soát, điều chỉnh, bổ sung chính sách, quy hoạch, kế&#...

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2018)

 • Bài viết đánh giá về Xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN giai đoạn 2005-2015. Bao gồm 03 phần: Phần 1: Trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa với các nước thành viên ASEAN; Phần 2: Mặt hàng chủ yếu xuất, nhập khẩu với các nước thành viên ASEAN; Phần III: Xuất, nhập khẩu với từng nước thành viên ASEAN.

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2017)

 • Bài viết thống kê số liệu sơ bộ 2015 về các trị giá xuất nhập khẩu, mặt hàng xuất khẩu, xuất nhập khẩu với một số khối nước, xuất nhập khẩu với một số nước bạn.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tổng cục Thống kê (2020-06)

 • Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 trên các mặt: Tổng sản phẩm trong nước, sản xuất nông nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; tình hình đăng ký kinh doanh, thương mại và du lịch; vốn đầu tư an toàn xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI); một số vấn đề xã hội.

 • Báo cáo


 • Tổng cục Thống kê (2020-08)

 • Báo cáo trình bày về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; tình hình đăng ký doanh nghiệp; đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước; thương mại, giá cả, vận tải và du lịch; một số tình hình xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Tổng cục Thống kê (2020-08)

 • Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa về kinh tế xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên các mặt: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tình hình đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất nhập khẩu hàng hóa, khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ số gi...