Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Thị Hạnh Duyên (2016)

 • Bài viết nghiên cứu về sự hình thành và phát triển, Kiểm toán Nhà nước của Trung Quốc, thấy được nhiều kinh nghiệm về kiểm toán trách nhiệm kinh tế đối với các cán bộ quản lý nhà nước, nhằm tăng cường giám sát, nâng cao trình độ quản lý và phòng, chống tham những. Đây sẽ là những bài học quý giá cho Việt Nam.

 • Bài trích


 • Authors: Đào Phương Nam (2016)

 • Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài (OFDI) là hoạt động quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào thị trường thế giới, tìm kiếm cơ hội đầu tư và đẩy nhanh tiến trình hội nhập sâu rộng kinh tế quốc tế. Kinh nghiệm thực tiễn về OFDI của Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ là gợi mở để Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh và hoàn thiện các cơ chế, chính sách đối với hoạt động này trong thời gian tới.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Quang Huy (2016)

 • Vấn đề quẫn trị chiến lược thị trường của các doanh nghiệp là rất quan trọng, bởi lẽ thực hiện tốt việc định hướng, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược thị trường sẽ quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích sự thành công và cả thất bại trong quản trị chiến lược thị trường của doanh nghiệp đóng tàu ỏ* Hà Lan và Trung Quốc, bàí viết đưa ra một sô' gỢí ý để doanh nghiệp đóng tàu trong nước "chèo lái" tốt vận mệnh của mình.

 • Bài trích


 • Authors: Trần Quốc Thịnh (2016)

 • Phân tích và đánh giá phương thức hội tụ của các quốc gia tiêu biểu, như: Hoa Kỳ, Pháp, Trung Quốc, bài viết đưa ra một số lưu ý đối với xu hướng hội tụ kế toán quốc tế nhằm vận dụng thích hợp trong điều kiện của Việt Nam.