Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Quang Huy (2016)

 • Vấn đề quẫn trị chiến lược thị trường của các doanh nghiệp là rất quan trọng, bởi lẽ thực hiện tốt việc định hướng, kiểm soát và điều chỉnh chiến lược thị trường sẽ quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Trên cơ sở phân tích sự thành công và cả thất bại trong quản trị chiến lược thị trường của doanh nghiệp đóng tàu ỏ* Hà Lan và Trung Quốc, bàí viết đưa ra một sô'&#...

 • Luận án


 • Cần Thị Thu Hương (2016)

 • Năm 2012 lần đầu tiên Trung Quốc trở thành một trong ba nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới với tốc độ gia tăng FDI là 17,6% so với năm 2011, lên mức 87,8 tỷ USD, trong khi FDI thế giới giảm 17%. Trong năm 2015, các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư 145 tỉ USD ở nước ngoài, tăng 18,3% so với năm 2014, vượt qua Nhật Bản, trở thành nhà đầu tư lớn thứ hai thế giới,...

 • Luận án


 • Đoàn Thị Thanh Nhàn (2016)

 • Luận án dựa trên một số vấn đề lý luận như đưa ra khái niệm về thương mại quốc tế, chính sách thương mại quốc tế và giới thiệu một số lý thuyết về quan hệ thương mại quốc tế nhằm luận giải các cơ sở thực tiễn cho sự phát triển quan hệ thương mại ASEAN. Phân tích thực trạng quan hệ thương mại ASEAN-Trung Quốc qua các giai đoạn từ năm 1991 đến năm 2014, đặc biệt đi sâu vào&#x...

 • -


 • Sacha Dierckx (2016)

 • Nghiên cứu sự hình thành và phát triển của các chính sách kiểm soát vốn của Trung Quốc. Người ta cho rằng việc duy trì các chính sách kiểm soát chặt chẽ trong bối cảnh tự do hóa toàn cầu là kết quả của sự thống trị của một khối liên kết mang tính lịch sử, bao gồm tư bản công nghiệp nước ngoài, tư bản ngân hàng và công nghiệp do Nhà nước Trung Quốc sở hữu, và một bộ ph...

 • Tài liệu dịch


 • Andreas Nolke, Vũ Hoàng Tuấn Anh dịch (2016)

 • Trong số các thị trường mới nổi, Trung Quốc được coi như một trường hợp đặc biệt thú vị đối với việc nghiên cứu soạn thảo công pháp quốc tế trong tương lai nhằm trao quyền lực kinh tế và chính trị cho các quốc gia (Cohen và Chiu, 2013). Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra là liệu sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn nữa của Trung Quốc sẽ mang tính hòa bình hay bạo lực và các kết luận chính...