Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (-)

 • Chuyên đề trình bày về các hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án BOT; bên cạnh đó, chuyên đề cũng đưa ra một số kiến nghị về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (-)

 • Chuyên đề trình bày khái quát quy định pháp luật về đầu tư khai thác công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT; đánh giá thực trạng công tác thực thi pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BT thời gian vừa qua và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hình thức đầu tư này.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2020)

 • Tài liệu gồm 2 phần chính: (i) Báo cáo nghiên cứu tổng hợp về “Một số vấn đề nổi bật của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách” phân tích, đánh giá những thành tựu nổi bật, khó khăn, hạn chế, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, gợi mở các chính sách, giải pháp để phục hồi, triển khai có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay;...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (2021)

 • Cuốn sách tập hợp những bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 tại Hội thảo tham vấn các chuyên gia do Viện Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Quỹ Rosa Luxemburg (Cộng hòa Liên bang Đức) tổ chức.