Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (-)

 • Chuyên đề trình bày về các hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật và thực tiễn thực hiện quy định về lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án BOT; bên cạnh đó, chuyên đề cũng đưa ra một số kiến nghị về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BOT.

 • Thông tin chuyên đề


 • Viện Nghiên cứu lập pháp (-)

 • Chuyên đề trình bày khái quát quy định pháp luật về đầu tư khai thác công trình kết cấu hạ tầng theo hình thức hợp đồng BT; đánh giá thực trạng công tác thực thi pháp luật về đầu tư theo hình thức hợp đồng BT thời gian vừa qua và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật liên quan đến hình thức đầu tư này.

 • previous
 • 1
 • next