Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • -


  • Võ Trí Hảo (2014)

  • Phân tích góc độ thường bị bỏ qua trong các phân tích về tính minh bạch ở Việt Nam trong thời gian gần đây : tính có thể dự đoán trước của pháp luật. Phân tích các trường hợp điển hình liên quan đến tính minh bạch ở Việt Nam. Trình bày nguyên nhân, nút thắt của tình trạng thiếu minh bạch trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị tạo dựng sự minh bạch trong m...