Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2016-07)

  • Tài liệu đề cập đến nền kinh tế sáng tạo ở Hàn Quốc; quy trình thực thi chính sách nền kinh tế sáng tạo; ưu tiên chính sách và khuyến nghị để phát triển nền kinh tế sáng tạo.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia (2017-01)

  • Tài liệu giới thiệu khái quát về các dự báo tình hình kinh tế thế giới năm 2017 của các tổ chức quốc tế trên, những đóng góp của Khoa học và công nghệ trong nền kinh tế, chi cho nghiên cứu và phát triển của các nước.