Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Shintaro Hamanaka (2009-03)

  • Bằng cách khám phá các dự án khu vực tài chính trước đây ở châu Á, tác giả cho rằng các nước châu Á, đặc biệt là Nhật Bản, đã có một mong muốn mạnh mẽ thiết lập một khuôn khổ hợp tác khu vực châu Á ít nhất kể từ đầu những năm 1990. Phân tích về chủ nghĩa khu vực tài chính châu Á từ quan điểm của các thành viên làm sáng tỏ những nghiên cứu về chủ nghĩa khu vực. Chủ n...

  • Chuyên đề nghiên cứu


  • Shintaro Hamanaka (2009-05)

  • Tác giả cho rằng chủ nghĩa khu vực là một khối xây dựng, không phải là một trở ngại đối với một hệ thống thương mại đa phương, sử dụng phương án tự do hóa dịch vụ của ASEAN (AFAS) như một nghiên cứu điển hình. Để xác định mối quan hệ thích hợp giữa chủ nghĩa đa phương và chủ nghĩa khu vực trong bối cảnh dịch vụ, trong bài viết này, tác giả cũng đề xuất sửa đổi Điều khoản V củ...