Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-01-24)

 • Bất ổn chính trị tại nhiều nơi, giá lương thực, thực phẩm tăng cao, biến thế Omicron vẫn còn hiện hữu... là những rủi ro kinh tế lớn nhất cho năm 2022. Bài viết dự báo 10 rủi ro lớn nhất về triển vọng kinh tế thế giới trong năm 2022 này.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-18)

 • Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đánh dấu sự phát triển vượt bậc trong việc sử dụng dữ liệu và công nghệ vào toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội. Xu hướng số hóa nền kinh tế và các hoạt động xã hội đang diễn ra rất nhanh ở nhiều quốc gia, đặc biệt tại một số nước đi đầu và các nước đang phát triển. Kinh tế số đã trở thành một bộ phận đóng góp ngày càng quan trọng trong...

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-09-21)

 • Bài viết phân tích nền kinh tế Việt Nam đã phát triển nhanh chóng trong thập kỷ qua là mảnh đất màu mỡ cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tăng trưởng. Để duy trì mức tăng trưởng cao, Việt Nam cần tập trung vào tăng trưởng bền vững.

 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2021-07-20)

 • Mặc dù cơ hội đón vốn FDI là rất lớn, nhưng cuộc cạnh tranh thu hút đầu tư FDI đang ngày càng quyết liệt nhất là trong bối cảnh nguồn cung vốn hạn chế và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Vì thế, Việt Nam cần có những giải pháp khắc phục các điểm nghẽn hiện nay. Bài viết đề xuất những giải pháp để khắc phục các điểm nghẽn đó.