Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Ảnh tư liệu


  • Thông tấn xã Việt Nam (2015-11-16)

  • Hình ảnh thể hiện vốn đầu tư cho 8 nhóm khu kinh tế ven biển trọng điểm tối thiểu bằng 70% tổng nguồn vốn hỗ trợ đầu từ ngân sách nhà nước trong kế hoạch hàng năm và 5 năm (2016-2020) cho các khu kinh tế ven biển.

  • Ảnh tư liệu


  • Thông tấn xã Việt Nam (2018-05-06)

  • Ảnh thể hiện qua hơn 10 năm phát triển, các khu kinh tế ven biển đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

  • Tài liệu tham khảo khác


  • Thông tấn xã Việt Nam (2015-10-07)

  • Việc 12 quốc gia tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã đạt được sự đồng thuận cuối cùng sẽ đem lại những lợi ích nhất định cho kinh tế châu Âu trên nhiều khía cạnh. Bài viết phân tích các tác động của Hiệp định tới tình hình kinh tế Châu Âu và Mỹ.