Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thông tấn xã Việt Nam (2018-01-07)

  • Hệ thống “đặc khu thiên nhiên” bao gồm các khu vực có một số danh hiệu thiên nhiên cấp quốc gia và quốc tế đang có tại các vùng ven biển và hải đảo Việt Nam và là tiềm năng mạnh mẽ để phát triển kinh tế. Bài viết đã hệ thống hóa các “đặc khu thiên nhiên", phân tích điểm mạnh, điểm yếu của các đặc khu và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững của khu vực này....

  • Bài trích


  • Thông tấn xã Việt Nam (2011-09-25)

  • Bài viết đã phân tích vùng duyên hải miền Trung nằm ven khu vực Biển Đông của Việt Nam, bờ biển từ Quảng Bình đên Bình Thuận dài 1.500km với hàng chục đảo, hệ thống đảo lớn nhỏ, có vị trí chiến lược phát triển kinh tế - chính trị - an ninh - quốc phòng