Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Khắc Định (1996)

 • Nghiên cứu một số nội dung của một số văn bản pháp luật về tổ chức và hoạt động của các loại hình hoạt động và lĩnh vực hoạt động của kinh tế tư nhân.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (1996)

 • Theo quan niệm pháp luật của một số nước có nền kinh tế thị trường, hai khái niệm thương mại và kinh doanh có nhiều điểm giống nhau. Còn ở nước ta, khái niệm được nhiều người tán đồng đó là khái niệm "kinh doanh" và khái niệm này có ý nghĩa rộng hơn khái niệm "thương mại". Cụ thể trong khái niệm kinh doanh bao hàm cả sản xuất, trao đổi hàng hóa và dịch vụ, còn khái niệm ...

 • 1995


 • Nguyễn Am Hiểu (1995)

 • Có thể nói việc hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về kinh tế là một ý đồ không tưởng bởi pháp luật nói chung không bao giờ có thể hoàn thiện, đó là một quá trình tiến tới cái hợp lý, hợp quy luật mà con người mong muốn và đặt trách nhiệm lên vai khoa học pháp lý. Mặt khác, kinh tế là một phạm trù không thể định nghĩa một cách chính xác.

 • 1995


 • Nguyễn Đức Minh (1995)

 • Thực trạng của pháp luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay: Sự tụt hậu của pháp luật kinh tế trước yêu cầu và tiến trình đổi mới; Hệ thống quy phạm pháp luật kinh tế còn thiếu, chưa ổn định và chưa có tính hệ thống, nhiều khi còn chồng chéo -- Một vài suy nghĩ về định hướng điều chỉnh của pháp luật đối với nền kinh tế trong bước chuyển sang kinh tế thị t...

 • 1993


 • Đào Công Thiện (1993)

 • Thực tiễn của công tác xét xử trong mấy năm gần đây, cho thấy các hợp đồng ký kết giữa các đơn vị kinh tế cơ sở, với các tổ chức xã hội, lực lượng vũ trang, … ở khâu thực hiện hợp đồng, có những phát sinh dẫn đến tranh chấp, gây thiệt hại về kinh tế cho bên ký kết. Vấn đề này cần phải được xem xét và kỷ luật nghiêm ngặt tại cơ quan trọng tài kinh tế.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Tuyến (1997)

 • Bài viết phác hoạ một cách tổng quát nhất về nội dung căn bản của mỗi mô hình trong lĩnh vực thuế vụ, góp phần đưa lại những thông tin cần thiết đối với những người quan tâm đến pháp luật thuế. Các mô hình được đề cập đến là: mô hình tố tụng tài phán, mô hình phi tụng tài phán

 • 1997


 • Nguyễn Thu Hà (1997)

 • Ngày 22/9/1992, tại Paris, các bộ trưởng phụ trách môi trường biển của tám quốc gia Biển Bắc đã thông qua một Tuyên bố mở rộng phối hợp quyền tài phán trên Biển Bắc. Có thể nói bản Tuyên bố này là một văn bản quan trọng và đáng quan tâm, bao gồm các nội dung sau: Nguồn gốc của tuyên bố Paris 1992 – Nội dung tuyên bố mở rộng quyền tài phán --