Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Nguyễn Thanh Long (2007)

 • Trình bày mối quan hệ hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại. Mối quan hệ này đã và đang được thực hiện ở những phạm vi và mức độ khác nhau tuỳ thuộc tình chất của mối quan hệ giữa ASEAN và đối tác đó. Trong tương lai, ASEAN và các bên đối thoại cần gia tăng hơn nữa nỗ lực để đưa quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại sang giai đoạn phát triển mới, thực chất và hiệu quả...

 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải, bao gồm: Bản chất của việc thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế; Mục đích của việc giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương thức thương lượng, hòa giải; Nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2002-12-16)

 • This Law prescribes the estimation, implementation, examination, inspection, auditing and settlement of the State budget, and the tasks as well as powers of the State agencies at various levels in the field of State budget

 • 2006


 • Trần Trung Nhân (2006)

 • Trong những năm qua, nhất là từ khi cải cách thuế bước II từ năm 1999 đến nay, cùng với việc sửa đổi, bổ sung và ban hành áp dụng mới các sắc thuế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước như luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế thu nhập doanh nghiệp,... pháp luật của quản lý thuế cũng từng bước được sủa đổi, bổ sung, hoàn thiện, trong đó có những quy định ...