Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Văn Lịch (2009)

  • Bài viết trình bày tình trạng kinh tế thế giới đang trong quá trình phục hồi và bắt đầu thoát khỏi khủng hoảng tài chính, còn đối với thị trường lao động, thời kỳ đen tối mới chỉ bắt đầu. Những dư âm của nó sẽ tiếp tục kéo dài đối với các thị trường lao động thế giới. Châu Âu là một ví dụ điển hình.

  • Bài trích


  • Phan Anh Dũng (2009)

  • Bài viết trình bày tình hình kinh tế các nước thành viên SNG, những nguyên nhân và hậu quả tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng toàn cầu tới nền kinh tế của một số quốc gia SNG; Hợp tác chống khủng hoảng

  • Bài trích


  • Hà Thị Hồng Vân (2009)

  • Bài viết gồm 3 phần chính: (1) Điểm lại sự phát triển của các đặc khu kinh tế từ 1978 đến nay; (2) Phân tích về đặc khu thử nghiệm phối hợp phát triển nông thôn – thành thị Trùng Khánh; (3) So sánh sự khác nhau cơ bản giữa hai hình thức đặc khu.