Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2002


 • Authors: Nguyễn Văn Tuấn (2002)

 • Hệ thống hóa và làm rõ các cơ sở lý luận, phương pháp luận về xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển thương mại trên địa bàn tỉnh, thành phố, trong bối cảnh hội nhập quốc tế của thương mại nước ta nói chung và các tỉnh thành phố nói riêng. Phân tích, đánh giá thực trạng xây dựng chiến lược phát triển thương mại ở Hà Nội gắn với sự phát triển của thương mại Thủ đô trong những năm qua. Kiến nghị các giải pháp chủ yếu phục vụ cho việc xây dựng chiến lược và phát triển thương mại của Thủ đô Hà Nội theo chiến lược trong những năm tới; Luận án TS. Kinh tế, quản lý và kế hoạch hóa kinh tế quốc dân -- Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Bộ Giáo dục và đào tạo

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Yên (2005)

 • Trong xu thế toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới đang diễn ra ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ, việc sử dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế quốc tế trong khuôn khổ Hiến chương Liên hợp quốc là cực kỳ quan trọng và cần thiết. Vì vậy có thể khẳng định vai trò không thể thay thế được của cơ chế áp dụng các biện pháp trừng phạt theo hiến chương Liên hợp quốc nhằm trừng phạt quốc gia vi phạm, chấm dứt hành vi vi phạm, bảo vệ trật tự quan hệ quốc tế hoà bình và ổn định.

 • 6-2009


 • Authors: Bồ Thị Hồng Mai (2009)

 • Báo cáo này nhằm cập nhật thông tin cho báo cáo chính "Ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tiềm năng tăng trưởng" phát hành cho Hội nghị Nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam tháng 12 năm 2008.

 • 2007


 • Authors: Edmund Malesky; Natasha Hanshaw; Janice Stallard; Tran Huu Huynh; Dau Anh Tuan; Do Le Thu Ngoc; Ton Nhat Quang; Le Thu Hien;  Advisor: Le Thanh Ha (2007)

 • The PCI 2007 is the result of a major, on-going collaborative effort between the Vietnam Chamber of Commerce and Industry (VCCI) and the USAID-funded Vietnam Competitiveness Initiative (VNCI) Project, with a substantial contribution by VNCI-partner The Asia Foundation (TAF).