Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lê Thu Hằng (2001)

 • Trong hệ thống các chức năng của nhà nước, chức năng xã hội luôn giữ vị trí quan trọng. Vị trí đó được quy định xuất phát từ bản chất của nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân; từ mục đích của Nhà nước là phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt đến sự giàu mạnh của cả cộng đồng dân tộc và sự phát triển toàn diện của mỗi công dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, ...

 • Tạp chí


 • Phạm Nguyệt Thảo (2009)

 • Đề cập sắc thuế được định danh là thuế nhà, thuế đất trong hệ thống pháp luật hiện hành Việt Nam; phân tích một số bất cập trong pháp luật thuế nhà đất và hướng hoàn thiện pháp luật về thuế nhà đất trong thời gian tới.

 • Tạp chí


 • Dương Tuyết Miên (2003)

 • Tội phạm kinh tế gây thiệt hại rất lớn không chỉ đến lợi ích của từng quốc gia, của tổ chức cũng như cá nhân mà còn có thể gây hại cho các quốc gia trong khu vực cũng như toàn cầu. Chính vì thế đấu tranh phòng chống tội phạm kinh tế là vô cùng cần thiết, đó không chỉ là nhiệm vụ của từng quốc gia riêng lẻ mà đỏi hỏi các quốc gia phải hợp tác với nhau trong việc đấu tranh...

 • Tạp chí


 • Lê Thị Thu Thuỷ (2009)

 • Phân tích một số vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam như nguyên tắc công bằng, chi phí khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế, quy định thu nhập miễn thuế, quy định thuế thu nhập đối với chứng khoán, khó khăn của việc quản lý thuế thu nhập cá nhân.