Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thúy Lâm (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Khái niệm thất nghiệp; Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới và việc triển khai, xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.

 • Tài liệu dịch


 • The National Assembly (2000-12-09)

 • This Law shall govern the organization and operation of insurance business and define the rights and obligations of organizations as well as individuals participating in insurance.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Viết Tý (2001)

 • Nghiên cứu đặc điểm của hành vi kinh doanh vừa có ý nghĩa lý luận vừa có ý nghĩa thực tế. Vừa giúp chúng ta dễ dàng phân biệt phạm vi điều chỉnh của pháp luật kinh tế và pháp luật dân sự, vừa giúp nâng cao hiệu quả xây dựng và áp dụng văn bản pháp luật kinh tế và dân sự.

 • Tạp chí


 • Phạm Thị Giang Thu (2009)

 • Thuế tài nguyên là khoản tiền thu vào hoạt động khai thác tài nguyên dưới mọi hình thức được thực hiện trên cơ sở pháp lý là Pháp lệnh thuế tài nguyên năm 1998, sửa đổi, bổ sung năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bài viết sẽ đi vào tìm hiểu nội dung cơ bản của Dự thảo luật thuế tài nguyên.