Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Đỗ Đức Hồng Hà (2000)

 • Bộ luật hình sự năm 1999 thể hiện bước vượt bậc trong kỹ thuật lập pháp, góp phần tích cực loại bỏ những yếu tố gây cản trở cho tiến trình đổi mới và sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Bộ luật hình sự này gồm 344 điều chia thành 24 chương. Trong chương XIV "các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế" là chương có nhiều điểm mới đáng quan tâm nhất.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Quang Huy (2005)

 • Tìm hiểu khái quát về Luật đất đai năm 2003 và nội dung của luật đất đai năm 2003 thể hiện sự hội nhập kinh tế quốc tế, thể hiện rõ ở quyền của người nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam; chính sách đối với Việt kiều; thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất; và các quy định về giá đất.

 • Tạp chí


 • Authors: Lê Thị Thu Thuỷ (2009)

 • Phân tích một số vấn đề đặt ra khi thực thi luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam như nguyên tắc công bằng, chi phí khấu trừ để tính thu nhập chịu thuế, quy định thu nhập miễn thuế, quy định thuế thu nhập đối với chứng khoán, khó khăn của việc quản lý thuế thu nhập cá nhân.

 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thúy Lâm (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Khái niệm thất nghiệp; Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới và việc triển khai, xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.