Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 2015


  • Bùi Huy Khiên (2015)

  • Thực trạng đầu tư công hiện nay -- Đưa ra một số đề xuất để ĐTC ở nước ta không dàn trải, tránh thất thoát, lãng phí và nâng cao hiệu quả.

  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hằng (2016)

  • Bài viết đưa ra kết quả nghiên cứu về hệ thống chế biến nông sản của Việt Nam đã có sự phát triển, song quy mô còn nhỏ, thiết bị lạc hậu. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt Nam xuất khấu còn bị trên thị trường thế giới.

  • Bài trích


  • Vũ Đức Lợi (2016)

  • Qua nghiên cứu, đánh giá về sự ứng dụng mô hình ma trận BCG tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô miền Bắc; bài viết cho thấy thực tế, những khó khăn và thuận lợi của quá trình ứng dụng BCG là kinh nghiệm cho các công ty khác đang có ý định tham khảo.