Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • -


 • Dương Kim Thế Nguyên (2014)

 • Trình bày đặc trưng cơ bản của TCTD : TCTD là một doanh nghiệp; là loại hình doanh nghiệp duy nhất có quyền kinh doanh ngân hàng bằng việc thực hiện một hoặc một số hoạt động ngân hàng; hoạt động kinh doanh của các TCTD là hoạt động kinh doanh tiềm ẩn nhiều loại rủi ro ở mức độ cao. Phân tích cơ sở kinh tế và pháp lý chi phối việc xây dựng quy chế pháp lý riêng về phá sản các...

 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Lộc (2016)

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam, nhằm phản ánh một cách toàn diện tố chất, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của doanh nhân. Từ đó, cho thấy hệ giá trị văn hóa doanh nhân cần được sử dụng như là một trong những công cụ cung cấp thông tin tin cậy cho doanh nhân.

 • Luận văn


 • Phan Lâm Huyền Trang;  Advisor:GS. TS Trương Bá Thanh (2014)

 • Quá trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế tạo ra nhiều thời cơ, thuận lợi, đồng thời cũng mang lại nhiều thách thức cho các quốc gia đang phát triển như Việt Nam. Việc thực hiện các cam kết quốc tế buộc chúng ta phải từng bước cắt giảm thuế quan đã ảnh hưởng lớn đến nguồn thu từ thuế. Vấn đề giảm mạnh thuế quan, xoá bỏ hàng rào phi thuế quan nhưng vẫn đảm bảo nguồn thu&#x...

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Thanh Tùng (2016)

 • Bài viết xem xét và tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Đồng thời, đề xuất một số giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Long (2016)

 • Bài viết bàn về giải pháp phát triển du lịch Bến Tre, cần có định hướng khai thác các lợi thế riêng, tạo ra các sắc thái riêng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của mình.

 • Bài trích


 • Huỳnh Đức Thơ (2016)

 • Bài viết đánh giá về những nỗ lựcthắng lợi trong mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Đà Nẵng đã thực hiện được và sự quyết tâm phấn đấu của Đà Nẵng để trở thành một trong những đô thị lớn, hiện đại của cả nước.