Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lưu Trần Phương Thảo, Phạm Thị Nhạn (2019-06-10)

 • Tự do cư trú là quyền cơ bản của con người. Nhà nước ghi nhận và bảo vệ cho cá nhân, công dân được thực hiện quyền này một cách hiệu quả nhất. Tuy nhiên, tự do cư trú có tác động rất lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia. Có những tác động mang tính tích cực, có những tác động mang tính tiêu cực. Bài viết đưa ra các giải pháp đồng bộ nhằm phát ...

 • Bài trích


 • Trương Quang Hoàn (2020-06)

 • Bài viết tập trung phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) những năm qua, từ đó đưa ra một số hàm ý chính sách để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai bến thời gian tới đây. Trong lĩnh vực thương mại, tổng trao đổi thương mại hàng hóa Australia - ASEAN năm 2018 tăng mạnh so với đầu những năm 2000 nhưng giai đoạn này thương&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Dương Văn Hùng (2019-06-29)

 • Đổi mới sáng tạo (innovation) được coi là một tiền đề quan trọng để tạo ra năng lực cạnh tranh nhằm đạt được sự tăng trưởng dài hạn của công ty trong môi trường kinh doanh luôn biến đổi như hiện nay. Các doanh nghiệp luôn không ngừng nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo để tồn tại và phát triển. Vấn đề đổi mới sáng tạo ngày càng thu hút được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu, các ...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Ngọc Anh (2018-06-05)

 • Trong nền kinh tế thị trường đang phát triển và có nhiều sự cạnh tranh giai đoạn hiện nay, lạm phát đang là một vấn đề bất cập được nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam hết sức quan tâm. Bài viết đề cập đến thực trạng lạm phát tại Việt Nam các năm 2016, 2017 và giải pháp để đạt được mục tiêu duy trì lạm phát năm 2018 dưới 4%.

 • Bài trích


 • Đỗ Đình Cường (2020-06)

 • Biển Đông có vị trí đặc biệt quan trọng về địa chiến lược, chính trị, kinh tế, quân sự đối với nước ta cả trong lịch sử và hiện tại. Để trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển đảo, cần thiết phải phát triển bền vừng kinh tế biển kết hợp tăng cường quốc phòng, an ninh biển, đảo. Nhận thức sâu sắc về vị trí quan trọng...

 • Bài trích


 • Nguyễn Quỳnh Huy (2020-01)

 • Bài viết chứng minh rằng, các nước thành công trong thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình có chất lượng nhân lực cao hơn, nhất là tỷ lệ nhân lực tham gia hoạt động nghiên cứu phát triển, mức độ bất bình đẳng và khu vực phi chính thức thấp hơn. Đặc biệt các nước này có mức độ liên kết sâu với khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy cơ chế nâng cấp công nghệ trong quá trình p...

 • Bài trích


 • Vũ Duy Nguyên (2020-05)

 • Nghiên cứu cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam thông qua cách tiếp cận từ lĩnh vực hải quan là một chủ đề còn có nhiều điểm chưa thống nhất ở Việt Nam hiện nay. Bài viết này làm rõ các vấn đề về cải thiện môi trường kinh doanh quốc gia và chỉ ra sự ảnh hưởng của lĩnh vực hải quan đến cải thiện môi trường kinh doanh Việt Nam trên các nội dung quan trọng: (i) cải cách thủ ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Bích Duyên, Nguyễn Thái Hòa (2020-01)

 • Nghiên cứu ước tính quy mô nên kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015, từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát Việt Nam do khu vực kinh tế phi chính thức gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô định quy mô kinh tế phi chính thức dựa vào các nguyên nhân quan sát được trong nền kinh tế. Kết quả cho thấy, quy mô kinh ...