Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bussolo, Maurizio Davalos; Maria E. Peragine, Vito Sundaram; Ramya (2018-09-25)

 • Ấn phẩm này đề xuất ba nguyên tắc chính sách lớn: (1) thúc đẩy tính linh hoạt của thị trường lao động nhưng vẫn duy trì sự bảo đảm cho tất cả các loại hợp đồng lao động; (2) tìm kiếm tính phổ quát trong việc cung cấp các trợ giúp xã hội, bảo hiểm xã hội và các dịch vụ chất lượng cuộc sống; và (3) mở rộng cơ sở thuế bằng cách bổ sung thuế thu nhập lao động lũy ​​tiến với ...

 • Báo cáo


 • World Bank Group (2019-02-05)

 • Chiến tranh ở Syria đã diễn ra đến nay là năm thứ 8, cuộc chiến tiếp tục gây thiệt hại cho người dân Syria. Hơn một nửa dân số Syria đã phải di dời (tính đến tháng 9 năm 2018), với hơn 5,6 triệu người đăng ký là người tị nạn tại nước ngoài và 6,2 triệu người khác phải di dời đến vùng biên giới Syria. Những người di dời trong nước bao gồm hai triệu trẻ em ở độ tuổi đi học....

 • Báo cáo


 • ILO, Tổ chức lao động quốc tế (2020-03-25)

 • Báo cáo được đưa ra với mục đích cải thiện sự nhận thức về mục tiêu phát triển bền vững số 8 (SDG 8) tại ba cấp độ là thực nghiệm, khái niệm và chính sách bằng cách: (a) lập biểu đồ về phát tiến thực nghiệm với 12 mục tiêu được quy định theo SDG 8 và so sánh tình trạng thực tế giữa các nhóm quốc gia theo mức thu nhập; (b) phát triển một bản đồ khái niệm về các&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Hồng Anh (2016)

 • Mục tiêu cơ bản và xuyên suốt của luận án là ứng dụng khung lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính từ đó tìm ra giải pháp phù hợp để hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất liên doanh với nước ngoài ở Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng phân tích báo cáo tài chính phục vụ hiệu quả quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và hiệu quả hoạt động tại cá...

 • Báo cáo


 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2018)

 • Báo cáo nêu ra những vấn đề về tốc độ tăng trưởng kinh tế; sự ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và các vấn đề xã hội trong quý I năm 2018.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Ngân hàng thế giới (2019-12)

 • Báo cáo trình bày tổng quan toàn diện các vấn đề kết nối ở Việt Nam bằng việc sử dụng một bộ công cụ và phương pháp phân tích mới để cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách cùng các bên liên quan quan trọng khác về các lựa chọn chính sách và chiến lược đầu tư; hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam với thị trường toàn cầu và trong nước, kết nối không gian và khả năng phục hồi.&#x...

 • Báo cáo


 • Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (2017)

 • Tài liệu đưa ra bối cảnh kinh tế trong quý IV và cả năm 2017; diễn biến và triển vọng kinh tế vĩ mô; một số vấn đề kinh tế vĩ mô nổi bật, từ đó đưa ra một số kiến nghị.