Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Phan Huy Hồng (2014)

 • Ở Việt Nam, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải kê khai ngành, nghề kinh doanh. Giấy CNĐKDN ghi ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký. Khi DN thay đổi ngành nghề kinh doanh thì cũng phải đăng ký và được cấp lại GCNĐKDN ghi nhận sự thay đổi ngành nghề kinh doanh đó. DN có nghĩa vụ kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký. Thực tiễn cho thấy, các quy định như vậy chỉ tăng chi phí gia nhập thị trường cũng như chi phí tuân thủ của nhà đầu tư, của DN.... Dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) lần này cần đổi mới các quy định liên quan để tiếp tục hiện thực hóa đầy đủ quyền tự do kinh doanh. Bài viết này cung cấp và củng cố các luận điểm cho một sự đổi mới như vậy.

 • 2005


 • Authors: Hoàng Thu Yến (2005)

 • Luật sư đóng một vai trò quan trọng trong việc góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân và phát triển xã hội. Tuy nhiên không phải người dân nào cũng mạnh dạn sử dụng các dịch vụ pháp lý do luật sư cung cấp. Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng này có một phần rất lớn là do yếu tố kinh tế chi phối: Vấn đề về người trả phí luật sư -- Luật sự trợ giúp pháp lý

 • Bài trích


 • Authors: Đỗ Quỳnh Chi (2016)

 • Để duy trì hoạt động của doanh nghiệp, kế toán là một trong những hoạt động không thể thiếu. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều cái khó đang tồn tại trong việc tổ chức bộ máy kế toán khiến rủi ro xuất hiện từ "những con số biết nói" đòi hỏi các các cơ quan quản lý, cũng như doanh nghiệp cần nhận diện và tìm hướng giải quyết.

 • Bài trích


 • Authors: Hà Thị Thúy Vân (2016)

 • Doanh nghiệp có hoạt động phi chính thức tồn tại như một tất yếu khách quan, luôn luôn chịu sự tác động của các quy luật kinh tế, của chính sách phát triển kinh tế - xã hội, cũng như hiệu lực của hệ thống pháp luật ở mức độ khác nhau tùy thuộc vào mỗi nước. Bài viết phân tích thực trạng kế toán quản trị trong doanh nghiệp có hoạt động phi chính thức trên địa bàn Hà Nội và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động này.

 • Bài trích


 • Authors: Ngô Trí Long (2016)

 • Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2015 tăng 0,63% so với năm 2014. Đây là con số thấp nhất trong vòng 14 năm trở lại, chỉ bằng 1/8 so với chỉ tiêu mà Quốc hội thông qua là dưới 5%. Tuy nhiên, việc lạm phát giảm xuống mức thấp như hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, cũng đặt ra những thách thức không nhỏ cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới. Vì thế, công tác điều hành giá 2016 ra sao vẫn còn là câu hỏi lớn.