Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Tạp chí điện tử Kinh tế dự báo (2022-03-03)

 • Bài viết phân tích những nỗ lực bền bỉ trong cải cách môi trường kinh doanh từ Nghị quyết 19 đến Nghị quyết 02; nhưng đã có sự đứt gãy nhất định của quá trình và xu thế cải cách. Từ đó, đề xuất cần dành nguồn lực và quan tâm thích đáng để hóa giải phần nào sự kháng cự lại xu thế cải cách.

 • Bài trích


 • Phan Đức Hiếu (2022-02-08)

 • Cơ cấu lại nền kinh tế và bối cảnh mới trong những năm tới sẽ mang lại nhiều cơ hội và thách thức cho doanh nghiệp. Có những cơ hội đồng thời là thách thức. Trong bài viết, tác giả bàn về đâu là cơ hội, nhưng đồng thời là thách thức cho chính doanh nghiệp nhìn từ góc độ thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế.

 • Luận án


 • Bạch Thị Huyên;  Advisor:Nguyễn Viết Lợi, Nguyễn Viết Phương (2022)

 • Luận án đã tiến hành khảo sát và đánh giá thực trạng phân tích hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất xi măng niêm yết tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2020 trên các mặt: nguồn cơ sở dữ liệu, nội dung phân tích, phương pháp phân tích và quy trình phân tích dưới các góc độ về hiệu quả kinh tế, hiệu quả xã hội và hiệu quả môi trường. Từ đó luận án chỉ...

 • Luận án


 • Trần Thị Kim Anh;  Advisor:Trần Thị Bích Hằng, Nguyễn Viết Thái (2022)

 • Luận án đã hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về nhân lực quản trị (NLQT) tại doanh nghiệp lữ hành quốc tế (DNLHQT), bao gồm: Khái niệm, đặc điểm, vai trò, phân loại NLQT; Nội dung phát triển nhân lực quản trị (PTNLQT) tại DNLHQT ở 03 khía cạnh: phát triển về số lượng NLQT, phát triển về cơ cấu NLQT, phát triển về chất lượng NLQT; 06 hoạt động PTNLQT tại DNLHQT, bao gồm: Quy hoạch...

 • Luận án


 • Nguyễn Quang Huy;  Advisor:Đào Ngọc Tiến, Phạm Thị Hồng Yến (2022)

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án là định hướng các chỉ báo của bộ công cụ đánh giá lợi ích của DNXH phù hợp trong bối cảnh ở Việt Nam, và được cụ thể hoá như sau: - Hệ thống và làm sáng rõ những vấn đề lý luận về bộ công cụ đánh giá lợi ích của DNXH; - Phân tích thực trạng phát triển DNXH ở Việt Nam và đánh giá lợi ích của DNXH ở Việt Nam; - Đề xuất các&...