Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Dương Kim Ngọc (2016)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là xây dựng khung lý thuyết về Cơ chế quản lý tài chính (CCQLTC) ở Tổng công ty (TCT) nhà nước trong điều kiện KTTT định hướng XHCN ở nước ta, phân tích làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của CCQLTC ở TCTSĐ, đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện CCQLTC ở TCTSĐ trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Quyên (2016)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận, xây dựng bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề Công nghiệp ô tô (CNOTO); đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nói chung và đào tạo nghề CNOTO nói riêng. Góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề CNOTO tại các CSGDNN nói chung và tại trường Cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ nói riêng, tạo điều kiện &#x...

 • Luận án


 • Lê Thị Ngọc Phương (2017)

 • Mục đích của luận án là tổng hợp và hệ thống hóa các lý luận về kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ thực hiện trên ba khía cạnh chủ yếu là nội dung, quy trình và hiệu quả kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ thực hiện; nghiên cứu thực trạng nội dung, quy trình và hiệu quả kiểm toán hoạt động do kiểm toán nội bộ thực hiện tại tập đoàn BCVT Việt Nam. Trên cơ sở đó ,...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Thu Thủy (2017)

 • Luận án tìm ra những giải pháp khả thi nhằm phát triển thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tỉnh Vĩnh Phúc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nhanh và bền vững của tỉnh Vĩnh Phúc trong những năm tới.

 • Luận án


 • Hoàng Xuân Trọng (2018-3-13)

 • Luận án hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về marketing địa phương trong mối quan hệ với phát triển du lịch bền vững. Phân tích thực trạng marketing địa phương với phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La. Từ đó, đánh giá những ưu điểm, hạn chế của hoạt động marketing địa phương và xác định các nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp và kiến nghị hoàn thiện marketing địa phương nhằm ...

 • Luận án


 • Nguyễn Việt Dũng (2016)

 • Dựa trên kết quả khảo sát về hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam và hệ thống lý luận về cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Luận án đưa ra giải pháp tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp xi măng niêm yết tại Việt Nam nhằm nâng cao năng lực hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh, tối đa hóa giá trị của doanh nghiệp xi măng.