Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 •  (2020-06)

 • Dựa trên việc khảo sát đối với 36 chuyên gia về khởi nghiệp, bài báo đánh giá 3 nhóm hoạt động hỗ trợ khởi sự kinh doanh đi theo quá trình khởi nghiệp bao gồm các hoạt động đào tạo, giáo dục về khởi nghiệp; các hỗ trợ tài chính và các hoạt động hậu cần khởi nghiệp. Kết quả cho thấy các điểm yếu nhất của hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp lần lượt là giáo dục về khởi nghiệp ở bậc phổ thông; giáo dục khởi nghiệp ở bậc đại học; các hỗ trợ tài chính cho khởi nghiệp và dịch vụ hỗ trợ kinh doanh. Điểm được đánh giá cao của hệ thống hỗ trợ khởi nghiệp là các yếu tố cơ sở hạ tầng cho khởi nghiệp. Dựa trên các kết quả nghiên cứu này, một số khuyến nghị đã được nêu trong bài báo nhằm tăng cường các ho...

 • Luận án


 •  (2017)

 • Tự do hóa thương mại là vấn đề thời sự mà các quốc gia trên thế giới hiện nay đa phần đều hướng tới. Hầu hết các nước đều nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng và những lợi ích mà quốc gia có thể đạt được khi tham gia vào xu thế này. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó khi đã và đang tích cực tham gia vào hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia ký kết các thỏa thuận, các hiệp định song phương và đa phương với các quốc gia ở khu vực và thế giới.

 • Sách


 •  (2023)

 • Tài liệu viết về Marketing trong thời kỳ suy thoái - Biến mất, cầm cự hay bước đà vươn lên. Đề cập đến bối cảnh suy thoái kinh tế đang hiện hữu và ngày càng lan rộng trên khắp toàn cầu. Đi sâu vào hệ sinh thái lấy thiết kế sáng tạo làm trung tâm. Khẳng định rằng khi giai đoạn khủng hoảng này khép lại, một tương lai tươi sáng lại mở ra. Một phiên bản mới - tốt hơn, hoàn thiện hơn - của chúng ta cũng sẽ được hình thành.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách nghiên cứu về quan niệm, triết lý và đạo đức kinh doanh của người Nhật, qua đó lý giải nguyên nhân dẫn đến thành công vượt trội của họ trên thương trường. Từ những bài học kinh nghiệm của doanh nhân Nhật Bản trong các lĩnh vực quản lý, nhân sự, đàm phán,... người đọc sẽ tìm thấy những chỉ dẫn khôn ngoan trong hoạt động kinh doanh và trong cuộc sống đời thường.

 • Sách


 •  (2017)

 • Báo cáo có nội dung chính viết về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện - Nhận diện và kiến nghị; nghiên cứu, rà soát và đánh giá các ngành, nghề kinh doanh và đưa kiến nghị về tính phù hợp của một số ngành, nghề khi xác định là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Điều kiện kinh doanh một số ngành, nghề thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ - Nhận diện và kiến nghị.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách giải thích mọi khái niệm liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, biến những khái niệm khó hiểu nhất trở nên dễ hiểu. Mọi khía cạnh của hoạt động kinh doanh sẽ được xem xét, phân tích giúp độc giả hiểu rõ hơn về kinh doanh, và cách các hình thái kinh doanh định hình xã hội hiện đại.