Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Đức Lợi (2016)

 • Qua nghiên cứu, đánh giá về sự ứng dụng mô hình ma trận BCG tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô miền Bắc; bài viết cho thấy thực tế, những khó khăn và thuận lợi của quá trình ứng dụng BCG là kinh nghiệm cho các công ty khác đang có ý định tham khảo.

 • Bài trích


 • Nguyễn Viết Lộc (2016)

 • Bài viết nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hệ giá trị văn hóa doanh nhân Việt Nam, nhằm phản ánh một cách toàn diện tố chất, năng lực, trình độ, phẩm chất đạo đức của doanh nhân. Từ đó, cho thấy hệ giá trị văn hóa doanh nhân cần được sử dụng như là một trong những công cụ cung cấp thông tin tin cậy cho doanh nhân.

 • Bài trích


 • Phạm Ngọc Toàn, Nguyễn Thanh Tùng (2016)

 • Bài viết xem xét và tìm ra mối quan hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp được niêm yết trên sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Đồng thời, đề xuất một số giải pháp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Long (2016)

 • Bài viết bàn về giải pháp phát triển du lịch Bến Tre, cần có định hướng khai thác các lợi thế riêng, tạo ra các sắc thái riêng, đa dạng hóa sản phẩm du lịch của mình.

 • Bài trích


 • Huỳnh Đức Thơ (2016)

 • Bài viết đánh giá về những nỗ lựcthắng lợi trong mục tiêu và nhiệm vụ quan trọng mà Đà Nẵng đã thực hiện được và sự quyết tâm phấn đấu của Đà Nẵng để trở thành một trong những đô thị lớn, hiện đại của cả nước.