Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Trần Thanh Quang (2016)

  • Nông nghiệp Việt Nam đang ngày càng khắng định vị thế của mình với mức tăng trưởng khá và ổn định cùng cơ cấu chuyển dịch theo hướng tích cực. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp cũng bộc lộ không ít yếu kém, bất cập. Vậy "chìa khóa" nào để ngành nông nghiệp Việt Nam mở rộng cánh cửa ra thị trường thế giới?