Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thu Hà, Bùi Thị Kim Nhiên (2016)

 • Trong những năm gần đây, thị trường tài chính, bao gồm: thị trường chứng khoán (TTCK), thị trường tiền tệ-tín dụng và bảo hiểm, phát triển tương đối ổn định. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập rất sâu với thế giới thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới đã được ký kết, đặc biệt như Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì việc phát triển đồng ...

 • Bài trích


 • Dương Thanh Khang (2016)

 • Bài viết phân tích về những tiềm năng du lịch tại tỉnh Kiên Giang, Kiên Giang cần tận dụng những tiềm năng lợi thế tương xứng và thời cơ thuận lợi để phát triển du lịch mang tính lâu dài, bền vững, thực sự đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn.

 • Bài trích


 • Hoàng Thanh Hải (2016)

 • Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế của ngành du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, qua đó cho thấy sự phát triển của du lịch Vĩnh Phúc thời gian qua vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh, cần phải có giải pháp phù hợp để phát triển hơn.

 • Bài trích


 • Hà Đức Minh (2016)

 • Bài viết phân tích, đánh giá về thời cơ, thuận lợi cũng như những thách thức của thị trường lao động Việt Nam khi tham gia vào Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, đồng thời, đề xuất, kiến nghị hướng giải quyết nhằm nâng cao chất lượng thị trường lao động Việt Nam.

 • Luận án


 • Vũ Phương Đông;  Advisor:TS Nguyễn Thị Dung; TS Đồng Ngọc Ba (2015)

 • Luận án chứa đựng những nghiên cứu mang tính học thuật và quan điểm của tác giả luận án về địa vị pháp lý và tư cách chủ thể của Tập đoàn kinh tế. Đây là vấn đề quan trọng làm cơ sở xây dựng các quy định pháp luật về Tập đoàn kinh tế; Luận án làm rõ bản chất các liên kết trong Tập đoàn kinh tế như liên kết về vốn, liên kết về thương hiệu, liên kết về công nghệ,&#x...