Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lê Hồng Nhật (2016)

 • Bài viết phân tích những góc cạnh của tranh chấp tại Biển Đông bằng một cách tiếp cận riêng của tác giả, từ đó nêu ra cơ chế cần thiết để thay đổi tính toán về nước cờ địa - chính trị của các nước lớn, theo hướng có lợi cho Việt Nam.

 • Bài trích


 • Đỗ Chí Công (2016)

 • Bài viết làm rõ thực trạng xuất khẩu hạt điều của Việt Nam, và đề xuất giải pháp nhằm tăng cường giá trị xuất khẩu hơn nữa.

 • Bài trích


 • Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Anh Tuấn (2016)

 • Bài viết đánh giá về mức độ tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, đồng thời đánh giá mô hình tăng trưởng kinh tế hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế và không còn phù hợp, do đó cần có giải pháp phù hợp, thiết thực hơn.

 • Bài trích


 • Lại Trần Tùng, Đỗ Văn Anh; Phạm Huy Toàn (2016)

 • Bài viết đánh giá về những kết quả cũng như những vấn đề đặt ra đối với doanh nghiệp khoa học, công nghệ, từ đó có giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp này.