Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Trần Thị Lê Na (2016)

 • Tạo môi trường đầu tư thuận lợi, xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng tốt, đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, ưu thế về tài nguyên... là những điều vẫn hay được nhắc đến khi nói tới thu hút đầu tư ở mỗi địa phương. Tất cả những yếu tố đó đều nằm trong một khái niệm lớn hơn là marketing lãnh thổ. Dưới góc độ này, thực trạng của Nghệ An đang ở đâu và cần phải khắc phục thế ...

 • Tạp chí


 • Trần Ngọc Dũng (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải, bao gồm: Bản chất của việc thương lượng, hòa giải trong giải quyết tranh chấp kinh tế; Mục đích của việc giải quyết tranh chấp kinh tế bằng phương thức thương lượng, hòa giải; Nguyên tắc của việc giải quyết tranh chấp kinh tế theo phương thức thương lượng, hòa giải.

 • Bài trích


 • Vũ Ngọc Tú (2016)

 • Những năm gần đây, hợp tác thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước tăng trưởng vượt bậc. Năm 2015, tổng kim ngạch đạt 66,17 tỷ USD, vượt mục tiêu đã đề ra là 60 tỷ USD theo hiệp định thương mại ký giữa hai nước. Tuy nhiên, điều đáng lo là Việt Nam vẫn đang nhập siêu quá lớn từ Trung Quốc,do năng lực cạnh tranh thấp hơn, Việt Nam đang bị chi phối và đang...

 • Bài trích


 • Phan Thế Công, Vũ Tam Hòa (2016)

 • Bài viết đánh giá về những kết quả đạt được, cùng với những thời cơ và thách thức đối với Việt Nam trong xuất khẩu gạo, từ đó có giải pháp phù hợp nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu gạo Việt Nam khi tham gia TPP.