Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Phạm Thị Bích Duyên, Nguyễn Thái Hòa (2020-01)

 • Nghiên cứu ước tính quy mô nên kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015, từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát Việt Nam do khu vực kinh tế phi chính thức gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô định quy mô kinh tế phi chính thức dựa vào các nguyên nhân quan sát được trong nền kinh tế. Kết quả cho thấy, quy mô kinh ...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Bích Duyên, Nguyễn Thái Hòa (2020-01)

 • Nghiên cứu ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn 1995 - 2015, từ đó, ước lượng số thu thuế bị thất thoát của Việt Nam do khu vực kinh tế phi chính thức gây ra. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô hình MIMIC để xác định quy mô kinh tế phi chính thức dựa vào cấc nguyên nhân quan sát được trong nền kinh tế. Kết qu...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Dinh, Phạm Văn Hùng; Nguyễn Văn Hưởng, Mai Thị Huyền (2020-03)

 • Dựa vào đánh giá tổng quan và khảo sát 265 hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP, 75 hộ sản xuất vải thông thường ở tỉnh Bắc Giang, bài viết phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế của các hộ sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn GAP trên địa bàn tỉnh. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả kinh tế của hộ sản xuất vải thiều phụ thuộc yếu tố: số năm đi học,&...

 • Bài trích


 • Vũ Ngọc Tú (2021-01-30)

 • Thông qua việc thu thập các dữ liệu thứ cấp, các kết quả nghiên cứu đã được công bố, bài viết muốn chỉ ra các ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 dưới hai góc độ cung và cầu, từ đó phân tích ảnh hưởng của Covid-19 đến kinh tế Việt Nam thông qua một số chỉ tiêu vĩ mô như tăng trưởng kinh tế và xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, bài viết cũng có những nhận xét đánh giá về lựa&#...

 • Bài trích


 • Phùng Thị Hiền (2021-03-15)

 • Bài viết bàn về phát triển nền kinh tế chia sẻ tại Việt Nam thông qua kinh nghiệm của các nước trên thế giới, và đề cập đến những khó khăn khi áp dụng mô hình này ở Việt Nam.

 • Thông tin chuyên đề


 • Nguyễn Anh Dương, Đỗ Thị Lê Mai (2021-02)

 • Bài viết phân tích một số diễn biến chính kinh tế thế giới năm 2020 và triển vọng kinh tế thế giới năm 2021, trên cơ sở đó đề xuất một số kiến nghị đối với Việt Nam.