Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Kim Chung (2020-10)

  • Đầu tư công là một trong những chính sách quan trọng để phát triển kinh tế xã hội của mọi quốc gia, nhất là những nước đang phát triển. Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng kinh tế có sự khác nhau trong ngắn hạn hay dài hạn, là do chiến lược phân bổ vốn đầu tư công và cách thức quản lý đầu tư của mỗi quốc gia. Nhìn lại và đánh giá mốì quan hệ giữa đầu tư công và...

  • Bài trích


  • Đặng Quốc Hưng, Lê Thị Công Ngân (2020-10)

  • Gần 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần 22 đã có những bước chuyển mình và vươn lên mạnh mẽ. Từ một doanh nghiệp hậu cần với 100% sản phẩm sản xuất phục vụ quân đội, đến nay Công ty đã có rất nhiều các sản phẩm kinh tế khác được bán trên thị trường và được khách hàng đánh giá cao. Tuy nhiên, trong bối cảnh các đơn đặt hàng của Nhà nước và Bộ Quốc phòng có xu h...