Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Lương Xuân Quý (2016)

 • Bài viết cho thấy tiến trình hội nhập quốc tế đang là cơ hội cho sản phẩm ngành dệt may Việt Nam vươn ra thị trường khu vực và thế giới, song cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Vì vậy, Việt Nam cần phải định hướng đúng đắn để phát triển ngành dệt may.

 • Bài trích


 • Ngô Thắng Lợi, Trần Thị Văn Hoa (2016)

 • Bài viết đi sâu phân tích các biểu hiện và nguyên nhân dẫn đến việc GDP sụt giảm tăng trưởng trong quý 1/2016 và đưa ra một số khuyến nghị nhằm cải thiện tốc độ tăng trưởng thời gian tới.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Nhung (2016)

 • Cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là quá trình chuyển doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, thông qua chào bán cổ phiếu để chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp cho các cổ đông. Đây là giải pháp quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DNNN. Tuy nhiên, việc thực hiện nó không phải đơn giản, khi nhiều năm Việt Nam kh...

 • Bài trích


 • Tạ Ngọc Nam (2016)

 • Việt Nam có khoảng 500.000 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, chiếm tỷ trọng hơn 95% tổng số doanh nghiệp cả nước, thu hút khoảng 51% lực lượng lao động, đóng góp trên 40% GDP mỗi năm. Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng khối doanh nghiệp này vẫn chưa có sự phát triển mạnh mẽ.