Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Thị (2016)

 • Bài viết phân tích thực trạng, đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện để phát triển các sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, qua đó bảo vệ lợi ích quốc gia và doanh nghiệp, cũng như bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

 • Bài trích


 • Hoàng Sỹ Động, Lương Anh Tiến (2016)

 • Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam tuy gần đây có khá lên, nhưng hy vọng trở lại mức bình quân trên 8%-9%/năm trong kế hoạch 5 năm tới (2016-2020) là khó khả thi, nếu vẫn tiếp tục thực hiện mô hình tăng trưởng dựa trên đầu tư tiền, sử dụng tài nguyên thiếu hiệu quả và lao động giá rẻ, nhất là trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng. Mặc dù mô hình tăng trưởng cũ không còn phù ...

 • 2006


 • Bùi Ngọc Cường (2006)

 • Khái quát về kết quả hoạt động xây dựng pháp luật: Pháp luật về sở; pháp luật về các chủ thể kinh doanh; pháp luật trong lĩnh vực thương mại hàng hóa; pháp luật về huy động và sử dụng các nguồn lực; pháp luật về kiểm soát độc quyèn và chống cụnh tranh không lành mạnh; pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật về phá sản doanh nghiệp; pháp luật về bảo đảm&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Tuấn (2016)

 • Bài viết phân tích về những chủ trương, chính sách và những vướng mắc trong phát triển kinh tế biển, đảo phải gắn liến với bảo đảm quốc phòng - an ninh, cần phải có giải pháp nhằm tăng cường, đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo gắn với quốc phòng - an ninh trên biển.

 • Bài trích


 • Lê Thị Thu Hà (2016)

 • Tài sản trí tuệ địa phương là nguồn tài nguyên vô tận, khắc phục tính có giới hạn và đang dần cạn kiệt của các nguồn tài nguyên sản có, tạo nên điểm khác biệt và dấu hiệu nhận biết của địa phương với du khách. Qua đánh giá tác động của tài sản trí tuệ địa phương đối với sự hài lòng của du khách và cảm nhận thực tế của họ tại Việt Nam, các nhà quản lý sẽ có cơ sở để...