Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Lợi (2022-05)

 • Trải qua 4 làn sóng đại dịch COVID-19 diễn ra liên tục, không chỉ nền kinh tế của Việt Nam, ngay cả nền kinh tế của thế giới cũng đang gặp nhiều thách thức trên mọi phương diện. Có thể thấy nền kinh tế Việt Nam đang hứng chịu những hệ quả chưa từng có trong lịch sử do đại dịch COVID-19 gây ra, mà còn đứng trước nguy cơ chậm hồi phục khi xuất hiện các biến chủng mới có thể đe...

 • Bài trích


 • Trần Phương Thảo (2022-05)

 • Tác động của đại dịch COVID-19 đã đặt ra câu hỏi về sự bền vững của ngành du lịch. Để thảo luận về tất cả các khía cạnh của phát triển bền vững trong du lịch đòi hỏi những nghiên cứu kỹ lưỡng và phức tạp, đòi hỏi khắt khe và nằm ngoài phạm vi của một bài báo. Mặt khác, mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về du lịch bền vững, nhưng khía cạnh bền vững kinh tế của du lịch vẫn chư...

 • -


 • Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ (2023-01)

 • Tổng luận đánh giá về tình hình kinh tế thế giới năm 2022, dự báo kinh tế thế giới 2023, triển vọng KT ở một số nền KT và khu vực, dự báo xu hướng công nghệ năm 2023

 • Bài trích


 • Bạch Lâm Vương (2021-05-28)

 • Thông thường một giao dịch M&A diễn ra, Luật sư M&A sẽ phải đánh giá rằng liệu giao dịch đó có phải thực hiện thủ tục thông báo tập trung kinh tế được quy định tại Luật Cạnh tranh 2018 (Luật Cạnh tranh) và Nghị định 35/2020/NĐ-CP (Nghị định 35) hướng dẫn Luật Cạnh tranh. Bài viết này đưa ra quan điểm của tác giả về việc liệu quyền phủ quyết của các cổ đông có được từ các thỏa&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Ngọc Tuyến (2010-01)

 • Tác giả bài viết này đã tiến hành phân tích các chính sách đầu tư công nhằm kích thích phát triển kinh tế năm 2009, trong đó, việc triển khai các gói giải pháp kích thích kinh tế của Chính phủ đã và đang đem lại những kết quả chuyển biến tích cực bước đầu. Tuy vậy, tác giả cũng cảnh báo rằng mặc dù nền kinh tế Việt Nam đã bắt đầu hồi phục và phát triển theo chiều hướng khả quan&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Thành (2023-09-19)

 • Tham luận phân tích vấn đề thuộc thẩm quyền của Quốc hội Việt Nam trong việc hoạch định chính sách để biến chuyển đổi xanh trở thành một động lực tăng trưởng kinh tế trong trung hạn với việc định hướng ban hành các cơ chế khuyến khích cho việc tiêu dùng và sản xuất theo hướng kinh tế tuần hoàn, sản xuất và tiêu dùng bớt thâm dụng năng lượng hơn và đẩy mạnh đầu tư vào các cơ sở hạ ...