Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Trần Thái Dương (1998)

 • Tìm hiểu chế độ quản lý kinh tế trong Hiến pháp Việt Nam thông qua các điểm: Khái niệm chế độ quản lý kinh tế; Sự phát triển của chế độ quản lý kinh tế; đưa ra một số nhận xét về chế độ quản lý kinh tế trong Hiến pháp Việt Nam qua 4 giai đoạn.

 • Tạp chí


 • Lê Thu Hằng (2001)

 • Trong hệ thống các chức năng của nhà nước, chức năng xã hội luôn giữ vị trí quan trọng. Vị trí đó được quy định xuất phát từ bản chất của nhà nước ta là Nhà nước của dân, do dân, vì dân; từ mục đích của Nhà nước là phát triển kinh tế - xã hội nhằm đạt đến sự giàu mạnh của cả cộng đồng dân tộc và sự phát triển toàn diện của mỗi công dân, hướng tới mục tiêu dân giàu, ...

 • Luận án


 • - (-)

 • Sự phát triển nhanh cà phê ở Đắk Lắk về diện tích, năng suất, sản lượng đã đưa lại lợi ích to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và người trồng cà phê. Tuy nhiên, ngành CNCB cà phê Đắk Lắk đã và đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trên các khía cạnh khác nhau: Một là, cơ cấu chủng loại sản phẩm cà phê không hợp lý, chủ yếu là cà phê Robusta. Hai là, chất ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Kim Đoan (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn nhà nước tại các DNNN địa phương trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý vốn nhà nước tại các DNNN trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020 và các năm tiếp theo.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Hồng Huệ (2017)

 • Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và tham khảo kinh nghiệm thực tiễn tại một số Tập đoàn kinh tế để phân tích và đánh giá thực trạng nhân lực (NL) của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trong hội nhập quốc tế giai đoạn 2011-2015, đề xuất giải pháp NL đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn đến năm 2025.

 • Luận án


 • Bùi Kim Thanh (2015)

 • Đề tài tập trung nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về QLNN đối với TTCK; khảo sát, phân tích thực trạng QLNN đối với TTCK Việt Nam giai đoạn 2000-2015 (đặc biệt kể từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay), từ đó đề xuất giải pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.