Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Dương Kim Ngọc (2016)

 • Mục đích nghiên cứu đề tài là xây dựng khung lý thuyết về Cơ chế quản lý tài chính (CCQLTC) ở Tổng công ty (TCT) nhà nước trong điều kiện KTTT định hướng XHCN ở nước ta, phân tích làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của CCQLTC ở TCTSĐ, đề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện CCQLTC ở TCTSĐ trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Huỳnh Văn Diện (2016)

 • Luận án phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam; Phân tích, đánh giá thực trạng thực thi pháp luật thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân ở TP. Cần Thơ; Đề xuất, kiến nghị những giải pháp hoàn thiện pháp luật thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế thu nhập cá nhân từ TP. Cần Thơ.

 • Luận án


 • Ngô Hồng Nhung (2017)

 • Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ các vấn đề lý luận cơ bản về làng nghề, phát triển làng nghề, các nhân tố thúc đẩy làng nghề phát triển và cơ chế tác động của các giải pháp tài chính đến các nhân tố đó. Đánh giá thực trạng sử dụng các giải pháp tài chính đến việc phát triển làng nghề. Hoàn thiện các giải giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các giải pháp tài chính đến&#x...

 • Tạp chí


 • Trần Thúy Lâm (2004)

 • Bài viết đề cập đến một số vấn đề về bảo hiểm thất nghiệp, bao gồm: Khái niệm thất nghiệp; Chế độ bảo hiểm thất nghiệp ở một số nước trên thế giới và việc triển khai, xây dựng chính sách bảo hiểm thất nghiệp ở Việt Nam.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thành Công (2016)

 • Bài viết phân tích về quá trình phát triển của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chỉ ra một số vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội; đồng thời đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ thực tiễn trên địa bàn của thành phố Hà Nội.