Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đoàn Ngọc Phúc (2017-09)

 • Khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) ở Việt Nam trong những năm gần đây đã góp 39%-40% GDP, thu hút 86% lực lượng lao động. Tuy nhiên, kinh tế tư nhân nước ta cũng bộc lộ những hạn chế như quy mô nhỏ, thiếu vốn, công nghệ lạc hậu, quản lý yếu kém, hiệu quả và sức cạnh tranh thấp... Từ đánh giá những thành tựu, hạn chế, yếu kém, bài viết đề xuất một số giải pháp từ phía nhà nước và&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Xuân Tùng (2018)

 • Singapore - nền kinh tế thị trường tự do phát triển cao và rất thành công, sở hữu một môi trường kinh tế mở cửa và không có tham nhũng, giá cả ổn định và thu nhập bình quân đầu người cao hơn so vói hầu hết các nước phát triển khác - kết quả của việc áp dụng các chính sách kinh tế phù hợp do Chính phủ đề xuất. Không chỉ đơn thuần trình bày bối cảnh kinh tế của Singapore, bài&#...

 • Bài trích


 • Ngô Văn Điểm (2017)

 • Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhấn mạnh: "Xóa bỏ mọi rào cản, định kiến, tạo mọi điều kiện để phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng". Một trong những rào cản cần được tháo gỡ, ít tốn kém tiền bạc, thờ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Đình Cung, Đặng Quang Vinh (2017-08)

 • Phân tích những đặc điểm của kinh tế thị trường tự do và kinh tế thị trường xã hội. Kinh tế thị trường tự do và Kinh tế thị trường xã hội có điểm chung cơ bản cụ thể là bảo vệ sở hữu tư nhân, tự do kinh doanh, tự do định giá, trật tự pháp lý tốt đảm bảo cho giao dịch kinh tế được thực hiện tốt và giải quyết tốt các tranh chấp hợp đồng có thể xảy ra. Qua đó đưa ...