Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • Nhóm nghiên cứu PCI (2015-04-16)

  • Giống như các báo cáo trước, báo cáo PCI năm 2014 tập hợp tiếng nói của 9.859 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động trên khắp 63 tỉnh, thành phố Việt Nam. Báo cáo năm nay cũng phản ánh ý kiến của 1.491 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, với mong muốn đưa cuộc cạnh tranh về chất lượng điều hành cấp tỉnh lên bối cảnh rộng lớn hơn, Việt Nam phải là một điểm đến hấp d...