Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận văn


 • Nguyễn Văn Niệm (2012)

 • Đề tài tập trung xác định năng lực cạnh tranh của cụm ngành dừa Bến Tre trong bối cảnh toàn cầu. Cụ thể sẽ đi vào phân tích các điều kiện tự nhiên, năng lực cạnh tranh cấp độ địa phương và cấp độ doanh nghiệp. Từ đó xác định những lợi thế và bất cập trong sự phát triển của cụm ngành dừa, đồng thời đưa ra những chiến lược, chính sách nhằm góp phần phát triển đồng bộ cụm ngành,...

 • Luận văn


 • Lê Huỳnh Chi Loan (2012)

 • Luận văn đánh giá những điểm cốt lõi thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh Tây Ninh; Nhận dạng những rào cản làm cho Tây Ninh chưa phát huy hết tiền năng phát triển; Gợi ý một số chính sách để gỡ bỏ những rào cản, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

 • Luận văn


 • Lê Thành Nguyên (2011)

 • Mục tiêu của đề tài tập trung nghiên cứu trả lời các câu hỏi sau: Ngành Công nghiệp phần mềm Việt Nam hiện nay đang ở vị trí nào trong chuỗi giá trị phần mềm thế giới?; Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và các yếu tố tác động đến việc lựa chọn chiến lược cạnh tranh này là gì?. Từ những nghiên cứu trên, tác giả sẽ đề xuất một số chính sách giúp nâng ...

 • Bài trích


 • Hoàng Nguyên Khai (2016)

 • Bài viết đánh giá về năng lực cạnh tranh của ngân hành Vietcombank trong điều kiện hiện nay, đề xuất phương hướng và giải pháp trong thời gian tới.

 • Luận án


 • Lê Thị Ngọc Anh;  Advisor:Bùi Thị Tám; Nguyễn Đăng Hào (2019-05-22)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và phương pháp luận về năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch để xây dựng, kiểm định và đề xuất mô hình lý thuyết đánh giá năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch, và sử dụng trong phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế.

 • Luận án


 • Nguyễn Xuân Thọ;  Advisor:PGS.TS. Bùi Tất Thắng; TS. Nguyễn Trọng Thừa (2019-03-20)

 • Luận án hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về năng lực cạnh tranh nói chung và đối với sản phẩm dệt may nói riêng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Phân tích, đánh giá thực trạng năng lực cạnh tranh của sản phẩm dệt may Việt Nam hiện nay và nguyên nhân của tình hình; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao khả ...