Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Đào Thu Hà (2020-01)

 • Để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia của nước ta hiện nay, chúng ta cần phải thực hiện nhiều chính sách kinh tế với lộ trình ưu tiên khác nhau. Trong đó, những quy định của pháp luật về hỗ trợ đầu tư đóng vai trò là một trong những chính sách tạo cơ sở nâng cao năng lực cạnh tranh của nước ta. Bài viết phân tích thực trạng hỗ trợ đầu tư hiện nay và đề xuất một số giải...

 • Bài trích


 • Vũ Tiến Lộc, Tân Khê Giáp, Lưu Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Duy (2019-05-20)

 • Việt Nam đang ở ngã ba quyết định của phát triển, nơi cầ thiết có một làn sóng mới với các cải cách sâu rộng để giải quyết những yếu kém về cơ cấu và giải phóng tiềm năng kinh tế đất nước. Bài viết đã phân tích tổng quan về năng lực cạnh tranh quốc gia, những yếu điểm trong năng lực cạnh tranh của Việt Nam và từ đó đề xuất các giải pháp.

 • Bài trích


 • Phạm Thị Thu Hằng (2011-08-24)

 • Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhâp quốc tế hiện nay, để khu vực kinh tế tư nhân có thể trở thành một trong những động lực của nền kinh tế nước ta thì việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho khu vực này cần sớm được triển khai bằng những chương trình hành động cụ thể với những mục tiêu rõ ràng. Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy năng lực cạnh tranh ...

 • Bài trích


 • Doãn Công Khánh (2019-12-31)

 • Cùng với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thị trường xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam được mở rộng, cơ cấu thị trường đã có sự chuyển dịch tích cực trong quá trình hội nhập quốc tế. Bài viết đã khái quát tình hình chung về xuất khẩu, các vấn đề còn nảy sinh và phương hướng giải quyết. Bài viết trình bày bức tranh chung về xuất khẩu; Năng lực cạnh tranh của các mặt hàng chủ lực ...