Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Dương Văn Thăng (2017)

 • Hiến pháp năm 2013 đã xác định một cách rõ ràng chức năng thực hiện quyền tư pháp và nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân của hệ thống Tòa án nhân dân. Xuất phát từ chức năng, nhiệm vụ đó đòi hỏi Tòa án phải có sự chuyển mì...

 • Luận án


 • Bùi Đức Hiển (2016)

 • Không khí là một thành phần quan trọng cấu thành môi trường tự nhiên trái đất, cung cấp điều kiện thiết yếu đảm bảo sự hình thành, tồn tại, phát triển của con người và các sinh vật. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh của kinh tế xã hội, bên cạnh những thành tựu, nhân loại cũng đã và đang đối mặt với nhiều mặt trái, đặc biệt là ô nhiễm môi trường không khí… gây biến đ...

 • Luận án


 • Hà Ngọc Anh (2018)

 • Luận án làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về tập trung kinh tế (TTKT), kiểm soát TTKT và pháp luật về kiểm soát TTKT; phân tích, đánh giá thực trạng quy định pháp luật về kiểm soát TTKT và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát TTKT ở Việt Nam hiện nay và đề xuất các phương hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát TTKT ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Phan Thị Nhật Tài (2016)

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm làm sáng tỏ vấn đề lý luận và thực tiễn đối với pháp luật về chống lao động cưỡng bức ở Việt Nam, tìm hiểu và phân tích kinh nghiệm pháp luật các quốc gia trên thế giới, từ đó kiến nghị một số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam về chống lao động cưỡng bức.

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tâm (2016)

 • Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ những vấn đề lý luận của quảng cáo thương mại và pháp luật về quảng cáo thương mại; nghiên cứu so sánh các quy định pháp luật về quảng cáo thương mại; kinh nghiệm điều chỉnh pháp luật về quảng cáo thương mại ở một số quốc gia trên thế giới; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn thực hiện pháp luật về quảng cáo thương mại ở Việt Nam hiện&#x...